دیدگاه‌ها و پیشنهاها

بسمه تعالی
مخاطب گرامی
دبیرخانه برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو به منظور بهره‌گیری از نظرات ارزشمند خبرگان و صاحب‌نظران در تدوین برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پایگاه اطلاع‌رسانی برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو اقدام نموده است. خواهشمند است هرگونه پیشنهاد، نظر، انتقاد و ... در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه در صنعت آب و برق و همچنین مطالب مندرج در این پایگاه را به دبیرخانه منعکس نمایید.
پیشاپیش از توجه حضرتعالی و انعکاس نظرات شما سپاسگزاری می‌نماید.
با احترام
دبیرخانهارسال پیام