گزارش عملکرد هشت ساله وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید   
 
با توجه به نقش تعیین کننده خدمات آب و برق در توسعه پایدار و بهبود بهتر کیفیت و رفاه زندگی مردم و همچنین دستاوردهای سایر بخش ها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت، خدمات، بهداشت ، امنیت و محیط زیست و لزوم اطلاع رسانی و شفافیت و ارائه برنامه ها و عملکردها و با هدف افزایش اعتماد و مشارکت حداکثری آحاد جامعه ، دستاوردهای دولت در صنعت آب و برق در قالب گزارش " عملکرد هشت ساله وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید " که بیانگر بخش کوچکی از کوشش و همت مدیران ، متخصصان و کارکنان صنعت آب و برق بوده، تدوين شده است.
اطلاعات این گزارش تا پایان سال 1399 بصورت عملکرد قطعی و اطلاعات مربوط به نیمه اول سال 1400، بر اساس برنامه های مدون و ابلاغی می باشد

 
گزارش عملكرد برنامه‌اي وزارت نيرو
1386/01/20