نظامات و دستورالعمل‌ها

نظام تهیه و تدوین برنامه ششم

نظام برنامه‌ریزی دایر بر مجموعه قوانین و مقرارت، سازمان‌ها و تشکیلات و روش‌هایی است به منظور تهیه و تدوین و نحوه اجرا و نظارت و ارزیابی برنامه‌های توسعه کشور طراحی می‌شود. این گزارش به اجمال "نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه" را ارائه می‌نماید.
متن کامل نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرایی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

به استناد مفاد بند دو مصوبه قانون برنامه و بودجه "نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده است ضمن ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، بر تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه نظارت نماید.
متن کامل دستورالعمل اجرایی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

شیوه‌نامه

برنامه ششم توسعه به‌عنوان اولین برنامه ميان‌مدت در جهت تحقق سند چشم‌انداز وزارت نیرو محسوب می‌شود. تحقق اهداف راهبردی سند چشم‌انداز، حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید رقابتی دانش‌بنیان و عدالت محور و صادرات بازار محور، اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و كوچك‌سازي واقعي دولت از جمله مهمترین محورهای برنامه ششم محسوب مي‌شوند.
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو با تجربه تدوين برنامه‌هاي پنج ساله گذشته و بر اساس آموزه‌هاي ناشي از عملكرد برنامه‌اي، تدوين برنامه ششم توسعه در وزارت نيرو را آغاز نموده است.
متن کامل شيوه‌نامه تدوين برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو