دبیرخانه

ساختار دبیرخانه

دبيرخانه برنامه ششم توسعه، زير نظر دبير ستاد و در دفتر برنامه‌ريزي تلفيقي، گروه برنامه‌ریزی راهبردي تشكيل شده است.

وظایف دبیرخانه

  • انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و ابلاغ مستندات مربوطه به كارگروه‌هاي تخصصي
  • نظارت بر فعاليت‌هاي کارگروه‌هاي تخصصي و ارائه گزارش‌هاي منظم به ستاد
  • تهيه و پيشنهاد جدول زمان‌بندي تدوين برنامه ششم
  • تهيه و پيشنهاد فرم‌ها، جداول و اقلام اطلاعاتي مورد نياز
  • هماهنگي و برگزاري جلسات

نمایندگان دبیرخانه در کارگروه‌های تخصصی

جدول مشخصات نمایندگان دبیرخانه ستاد برنامه ششم توسعه در کارگروه‌های تخصصی

نماینده دبیرخانه کارگروه‌های تخصصی شماره تماس
آقای مهندس ابراهیمی صادرات و تعاملات خارجی
اقتصاد آب و برق
محیط زیست و آمایش سرزمین
6726 8160
آقای مهندس قجر برق و انرژی 6730 8160
آقای فاتحی پیکانی آب و آبفا
آموزش، تحقیقات و منابع انسانی
6739 8160
آقای مهندس نجاتی برق و انرژی
صادرات و تعاملات خارجی
6732 8160
مسئول پایگاه اطلاع رسانی برنامه ششم: آقای مهندس نجاتی